ZORGVERHUIZER

Vlugo Verhuizingen heeft ruime ervaring opgedaan binnen het zorgsegment. Een verhuizing in de zorgsector vraagt niet alleen om specialistische kennis van die sector, maar ook om specifieke vaardigheden en eigenschappen van de verhuizers. Een verhuizing is immers een ingrijpende gebeurtenis. Persoonlijk vinden wij naast goede zorg, inlevingsvermogen en extra aandacht (voor kleine dingen) erg belangrijk. Net zoals een haalbare planning.

Gecertificeerd en erkend Zorgverhuizer

Vlugo Verhuizingen is een gecertificeerd en erkend zorgverhuizer. Om u optimaal te kunnen helpen met een zorgeloze verhuizing hebben onze verhuizers een zorgopleiding gevolgd ontwikkeld door Mondial Movers. Tijdens deze opleiding zijn onze verhuizers getraind in het werken binnen zorginstellingen. Het omgaan met cliënten (klantgerichtheid), ziektebeelden en de organisatiestructuur binnen instellingen zijn onderwerpen die in deze training aan de orde komen. Bij een zorgverhuizing komt heel wat kijken. In een gesprek vertellen wij u graag wat Vlugo voor u kan betekenen.